• ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου

Ελατήρια Στρέψεως

Ελατήριο Στρέψεως - σε αντίθεση με τα ελατήρια πιέσεως και έλξεως στα οποία το φορτίο είναι μια αξονική δύναμη, το φορτίο που ασκείται σε ένα ελατήριο στρέψεως είναι μία ροπή ή μία δύναμη συστροφής και το άκρο του ελατηρίου περιστρέφεται υπό γωνία με την εφαρμογή του φορτίου.


ελατηρια στρεψεως
ελατηρια στρεψεως
ελατηρια στρεψεως

Ελατήρια Στρεψεως

Τα ελατήρια στρέψης είναι τα εύκαμπτα ελαστικά αντικείμενα που αποθηκεύουν μηχανική ενέργεια όταν είναι σε λειτουργία (στριμμένα). Όταν είναι σε λειτουργία, ασκούν μια δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανάλογα με τη γωνία που γυρίζουν. Ειδικεύονται σε γωνιακές κινήσεις. Συνήθως τα βρίσκουμε σε πόρτες, ρολόγια και αντικείμενα που χρειάζονται σταθερή ροπή για μεγάλες γωνίες ή ακόμα και για πολλαπλές στροφές. Τα ελατήρια στρέψης είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή ελαστικό που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά τους με ροπή που εφαρμόζεται στα άκρα τους. Ένας άλλος τύπος ελατηρίου στρέψεως είναι μια μεταλλική ράβδος ή ένα σπειροειδές σύρμα που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα με πλευρικές δυνάμεις. Σε αντίθεση με τα ελατήρια πιέσεως και έλξεως στα οποία το φορτίο είναι μια αξονική δύναμη, το φορτίο που ασκείται σε ένα ελατήριο στρέψεως είναι μία ροπή ή μία δύναμη συστροφής και το άκρο του ελατηρίου περιστρέφεται υπό γωνία με την εφαρμογή του φορτίου.

Κατασκευάζουμε ελατήρια στρέψεως κάθε μορφής και μεγέθους. Με διαφορετικές συμβουλές κατασκευής έτσι ώστε να ταιριάζει στην εφαρμογή που εξυπηρετεί. Προσαρμοσμένο με βάση τις διαστάσεις που μας στέλνετε ή σε δείγμα ελατηρίου.