• ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου

Ελατήρια ατσαλοταινίας

Ελατήριο ατσαλοταινίας - είναι τα ελατήρια που παράγονται από επίπεδο χάλυβα, χαρακτηρίζονται από την απαίτηση ότι οι σπείρες τους δεν ακουμπούν κατά τη λειτουργία. Αυτός ο τύπος ελατηρίου θα ασκεί περιστροφική ροπή, συνήθως 360 μοίρες περιστροφή ή λιγότερο.


ελατηρια ατσαλοταινίας

ελατηρια ατσαλοταινιασ

Το εσωτερικό άκρο του ελατηρίου είναι συνήθως λυγισμένο για να συνδέεται με τον κορμό. Το εξωτερικό άκρο είναι στη συνέχεια προσαρτημένο στο αντικείμενο που περιστρέφεται ή χρησιμοποιεί τη ροπή του ελατηρίου. Αυτός ο τύπος ελατηρίου μπορεί να βρεθεί σε μοτέρ βουρτσών και σε ορισμένες εφαρμογές όπου απαιτείται σύντομη περιστροφή. Η καμπύλη ροπής ενός ελατηρίου ατσαλοταινίας είναι γραμμική με τον βαθμό περιστροφής.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει ελατήρια ατσαλοταινίας και χαλύβδινα εξαρτήματα οποιουδήποτε σχήματος. Αναλαμβάνει επίσης να κατασκευάσει οποιαδήποτε απαιτούμενη διαμόρφωση. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ελατήρια ατσαλοταινίας που λαμβάνουμε από όλη την Ευρώπη.