• ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου
  • ελατηρια
    Κατασκευές Ελατηρίων Παντός Τύπου

Ελατήρια Λεβητών Καθυστέρησης Καυσαερίων

Ελατήρια Λεβητών Καθυστέρησης Καυσαερίων - είναι ελατήρια τα οποία, τοποθετώντάς τα μέσα στους λέβητες, καθυστερούν την αφαίρεση των καυσαερίων με αυτό τον τρόπο παρέχουν υψηλότερη απόδοση καυσίμων.


ελατηρια καθυστέρησης καυσαερίων

Ελατήρια Λεβητών Καθυστέρησης Καυσαερίων

Είναι ελατήρια τα οποία, τοποθετώντάς τα μέσα στους λέβητες, καθυστερούν την αφαίρεση των καυσαερίων με αυτό τον τρόπο παρέχουν υψηλότερη απόδοση καυσίμων.

Κατασκευάζουμε ελατήρια καθυστέρησης καυσαερίων αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα από μαλακό σίδερο ή λάμα, ανάλογα με τις απαιτούμενες διαστάσεις.